FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Myšlienka platonova


myšlienka Platonova

"... z jedné a téže Platónovy myšlenky byly různými výklady vyvozovány myšlenky různé, druhdy i vespolek si odporujíci: i tato možnost je pŕíznačná pro Platónova génia." ( L70;17).