FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Myslenie právne


myslenie právne

- druh odborného či profesionálneho myslenia, nie celkom presne ohraničená oblasť ľudského myslenia vymedzená predovšetkým svojím predmetom, t. j. právom. Uplatnúje sa v právnej praxi, v právnej vede, vo výučbe práva, v právnej osvete, v právnej propagande atď. Z predmetu právneho myslenia a jeho cieľa vyplývajú jeho osobitosti: racionálnosť a zámerný nedostatok emocionálnosti, presnosť, zvýšené požiadavky na jeho logickosť atď. ( L332; 16an.)