FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Myslenie praktické


myslenie praktické

- myslenie, ktoré uvádza pozorované javy do vzťahu k určitému záujmu. Tento záujem sa môže prejavovať buď ako prianie - účel - alebo môže byť vyjadrený príkazom - normou. Praktické myslenie v súlade s tým hodnotí pozorované javy, ktoré môžu byť svojou povahou kauzálne, teleologické alebo normativne, a zisťuje, či zodpovedajú alebo nezodpovedajú záujmu, z ktorého hľadiska sa posudzujú. Podľa výsledku posúdenia sa im potom pripíše vlastnosť kladná, indiferentná alebo záporná ( L544;29-30).