FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Myslenie pedagogické


myslenie pedagogické

- súhrn historicky sa vyvíjajúcich názorov na výchovu a vzdelanie, jeho teoriu a prax, nielen v rámci pedagogiky, filozofie a ďalších vedeckých disciplín, ale aj v diskusii pedagogickej a občianskej verejnosti ( L1039;150).