FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Myslenie mýtické


myslenie mýtické

- myslenie, ktoré pri chápaní sveta a človeka vychádza z mýtu. Je to myslenie, ktoré v príbehu o pradávnej minulosti (grécke slovo 'mythos' znamená rozprávanie, povesť, báj) opisuje, stvárňuje pôvod vecí a ich usporiadanie v kozme. Mytické myslenie pripisuje bohom, ľuďom, zvieratám, rastlinám, predmetom funkciu predstavovať nejaký súbor javov a jeho vzťahy k iným súborom. Tieto predstavy mu umožňujú rozčleniť priestor a čas, oddeliť to, čo je posvätné, od toho, čo je profánne, svetské, klasifikovať živočíšnu a rastlinnú ríšu, určiť pôvod svojho rodu a príbuzenské vzťahy, jednoducho priradiť veciam ich zmysel a usporiadať ich. Prostriedkom tohto usporadúvania je v mýtickom myslení obrazná predstava. Zmysel tu vždy vystupuje v obraznej podobe, v postave, rastline, v predmete, ktoré vystupujú v nejakom príbehu ( L623;5, 6-7).