FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Myslenie konkrétne


myslenie konkrétne

- myslenie spojené s názornosťou, neodhliadajúce od jednotlivého a náhodného, neizolujúce predmet úvahy, ale predstavujúce ho v celom bohatstve jeho vzťahov. Konkrétne myslenie sa vždy spája s celým vedoćim človeka (teda aj s emóciami atď.). Konkrétne myslenie je prvotné vo vzťahu k mysleniu vedeckému a mysleniu abstraktnému ( L645;30).