FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Myslenie (černík, v.)


myslenie ( Černík, V.)-E

E1.
Myslenie je "systémom operácií s ideálnym objektom" ( L65;15) "V pojmovom myslení sa operácie s mysleným objektom viažu na jazykové operácie, myslený objekt sa stáva kognitívnym obsahom jazykového znaku. Vzájomné vzťahy medzi poznatkami vyjadrenými v jazyku odrážajú nielen vzájomné vzťahy medzi predmetnými objektmi, ale aj špecifickosť jazyka ako nástroja informačného styku mysliacich subjektov." ( L65;17)