FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Myslenie a jazyk


myslenie a jazyk

- sú vzájomne späté, nie však totožné; myslenie sa uskutočňuje pomocou jazyka, teda symbolov, bez ktorých nie jemožné zovšeobecnenie ako základná myšlienková operácia; avšak myslenie sa riadi zákonmi logiky, zatiaľ čo jazyk a reč zákonmi lingvistiky, kde hrajú svoju úlohu gramatické, štylistické alebo expresívne zákonitosti ( L571;1120).