FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Myslenie - o/o


myslenie - otázky/odpovede

Čo je to myslenie?
Myslenie je významový proces (dianie, činnos»), ktorý spočíva v metamorfózach kognitívnych významových útvarov, najmä pojmov.
(pozri myslenie)