FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Myseľ


myseľ myseľ (FT)

- subjekt, ktorý vníma, myslí, má svoje predstavy, cíti a pod. prípadne súbor predstavovania, vnímania a pod. Myseľ je entita tematizovaná v súčasnosti najmä v rámci filozofie mysle.

Pojem mysle (mind) sa začal používať v anglickom empirizme namiesto pojmu duše.

Význam termínu "myseľ" prešiel vývinom: na konci 18. stor. sa myseľ chápala ako vnútorný duševný život vôbec resp. totalita zmyslovych alebo iba duchovných pocitov. V slovníku L749 myseľ chápu ako najužšiu jednotu a celkovosť duchovného 'a' zmyslového citového života ( L1281;280 L749;250).

--------
myseľ>