FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Múzeum literárne


múzeum literárne

- literárnovzdelávacie a spoločenskokultúrne zariadenie, ktoré zhromažďuje, identifikuje, vyberá, vystavuje, interpretuje a prostrednictvom zbierkových fondov a exponátov sprostredkuje informácie o diele a živote autora, literárnej skupiny, smeru, obdobia, národnej literatúry, a to podľa konkrétneho tematického zamerania ( L394;142).