FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Múzeum


múzeum

- vedecká inštitúcia (ústav), ktorá plánovite zhromažďuje, triedi, odborne uchováva a ďalej vedecky spracováva zbierky hmotných dokladov o spoločenskom a kultúrnom vývine človeka a spoločnosti, o vývoji a zmenách prírody a prostredia. Úlohou múzeí je aj osvetová a kultúrna činnosť ( L217;238).

---------
múzeum>