FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mundus intelligibilis


mundus intelligibilis = mundus inteligibilis

- inteligibilný svet - svet myšlienkový, nevnímateľný zmyslami, uchopiteľný iba myslením; svet ktorý je v protiklade k svetu javov, svetu zmyslov).

------------------------
mundus intelligibilis>