FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mukařovský, j.


Mukařovský, Jan (1891 - 1975)

- český literárny vedec a estetik. Profesor Karlovej univerzity, v medzivojnovom období jedna z vedúcich postáv českého štrukturalizmu, člen Pražského lingvistického krúžku. Venoval sa štúdiu poetiky českého verša a prózy. Hlavné dielo: Kapitoly z českej poetiky.