FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Mravnos» (kant, i.)


mravnos» ( Kant, I.)

- sa otvára v autonómii (18). Mravnos» je vz»ahom medzi indivíduom a univerzálnym zákonom. Mravnos» je produktom čistého praktického rozumu.