FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mozog stredný


mozog stredný

- nervová štruktúra, vktorej sú uložené prvotné centrá zraku a sluchu. Obsahuje nervové vlákna spájajúce nižšie položené časti - miechu a predĺženú miechu - s hemisférami mozgu. Má význam pri udržaní vzpriamenej polohy tela ( L715;685).