FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mozog človeka


mozog človeka

- zložité zoskupenie vyšších a najvyšších nervových centier, ústredný orgán nervovej sústavy človeka.

Pozostáva z niekoľkých oddielov, ktoré sú uložené v lebečnej dutine. Jeho nižšie oddiely sa súborne nazývajú mozgový kmeň, ktorý však pozostáva z rôznych vývojových častí: predĺženej miechy, Varolovho mosta a mozočka, stredného mozgu a čiastočne aj z medzimozgu.

Mozgom sa obyčajne rozumie predný (koncový) mozog, ktorý je najvyšším oddielom centrálnej nervovej sustavy a vypĺňa väčšiu časť lebečnej dutiny. Rozdeľuje ho hlboká pozdĺžna ryha na dve neúplné pologule (246) s kľukatými závitmi.

Podľa priestorového uloženia sa rozoznávajú na pologuliach laloky: čelový, temenný, záhlavný a spánkový. Najhlbšia je bočná brázda, ktorá oddľuje spánkový lalok od čelového a temenného. Temenný lalok od čelového oddeľuje menej výrazná ústredná brázda. Ostatné brázdy na vyklenutej ploche pologúľ sú menej pravidelné.

Prístredné závity na mozgovej spodine patria k čuchovému mozgu, ktorý je výrazne vyvinutý u niektorých cicavcov.

----------------
mozog človeka>