FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Možnosť abstraktná


možnosť abstraktná

- možnosť budúcej skutočnosti jestvujúca vtedy, keď existujú niektoré, ale nie všetky jej základné podmienky. Abstraktná možnosť je zárodok objektivnej, reálnej možnosti, materiálne podmienený zárodok vnútorných protirečení budúcej skutočnosti, jej najvšeobecnejšia forma. Abstraktná možnosť môže ostať iba možnosťou alebo sa môže rozvinúť do konkrétnej možnosti a prostredníctvom nej sa realizovať. Premena abstraktnej možnosti na skutočnosť závisí od rozvinutia základných podmienok budúcej skutočnosti ( L65;380).

---------------------
možnosť abstraktná>