FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Možnosť a skutočnosť (aristoteles) (černík, v.)-e


možnosť a skutočnosť ( Aristoteles) ( Černík, V.)-E

E1.
"Na rozdiel medzi možným a skutočným bytím prvý raz upozornil Aristoteles. Niečo môže byť, ale nie je, môže nebyť, ale je. Mnohé veci, ktoré nie sú, jestvujú už v možnosti. Učenie, ktoré stotožňuje možnosť so skutočnosťou, 'usiluje sa celkom odstrániť zo sveta niečo, čo nie je bezvýznamné', totiž sám pohyb, vznikanie a zanikanie vecí. Ak by bolo možným iba to, čo je skutočné, nemohlo by vzniknúť, čo ešte nevzniklo; to, čo sedi, ba napríklad nemohlo vstať (Met., IX, 3). Aristotelovo ((383-384)) 'dynameión' sa chápe ako mohúcnosť niečoho, jeho