FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Morfogenéza


morfogenéza (gr.)

- vznik tvarov; prispôsobovanie tvarov vonkajším okolnostiam; vývojová história stavby určitého organizmu alebo jeho častí.

--------------
morfogenéza>