FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Morfing


morfing

- proces, počas ktorého dochádza k metamorfóze zdrojového obrázku na cieľový obrázok podľa dopredu definovaných pravidiel, pričom cieľom je vytvorenie takej animačnej sekvencie, ktorá by bola interpretovaná ako plynulá transformácia ( J78/4/1994;4).