FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

More, h.


More, Henry (1614-1687)

- anglický filozof, predstaviteľ cambrigeskej školy platonizmu. Pod vplyvom J. B"pojem.php?obl=Hmeho<"a kabaly prešiel od karteziánskej metafyziky k mysticizmu.