FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Morálka komunistická


morálka komunistická

- súhrn životných princípov a morálnych noriem vychádzajúcich z ideálov komunistickej spoločnosti: oddanosť veci komunizmu, znásobovanie spoločenského bohatstva prácou, vedomie spoločenskej povinnosti, kolektivizmus, humanizmus, internacionalizmus ( L53;236).