FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Moore, g. e. - život


Moore, G. E. - život

* 4. 11. 1873 Londýn
- ako syn lekára

...
- po dlhšej fáze intenzívnej, jednako však problematickej religiozity sa Moore ešte ako žiak stáva agnostikom. Tento postoj neopustil po celý zvyšok života

1892-1898
- štúdium klasickej filológie a filozofie

1921-47
- vydávateľom časopisu Mind

1925-1939
- pôsobí ako profesor v Cambridgei

1940-1944
- pôsobí ako hosťujúci profesor v USA

+ 24. 10. 1958 v Cambridgei
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~