FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Monizmus panteistický východný


monizmus panteistický východný

- minizmus, ktorý vychádza z predstavy, že realitu tvorí len jeden neosobný prvok. Východný panteistický monizmus pritom tvrdí, že:

1. Átman je brahma; to znamená, že duša každej ľudskej bytosti je Dušou vesmíru.

2. Niektoré veci sú viac jedno než iné. Skutočnosť je hierarchiou javov.

3. K Jednému vedú mnohé (ak nie všetky) cesty. Dosiahnutie jednoty s
Jedným nie je otázkou nájdenia jednej správnej cesty. Od máje k realite vedie mnoho ciest. Môžem sa dať jednou, ty môžeš ísť druhou, kamarát treťou, až do nekonečna. Problémom nie je ísť spolu po rovnakej ceste, ale uberať sa
rovnakým smerom, každý po svojej vlastnej pešine. To znamená, že musíme byť správne nasmerovaní.

4.