FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Monarchia konštitučná


monarchia konštitučná

- forma vlády, v ktorej je moc panovníka vymedzená ústavou. Konštitučná monarchia sa vyvinula v západnej a južnej Európe v 19. stor. (v Anglicku už 1689) na obmedzenie panovníckej moci; vláda závislá od parlamentu (nazývaná aj parlamentná monarchia), dedičný panovník má práva hlavy štátu ( L715;353).