FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Monarchia


monarchia

- jedinovláda, forma vlády jedinej osoby; štát, na čele ktorého stojí monarcha, dedičný, niekedy tiež doživotne volený vládca (cisár, kráľ, knieža). Podľa toho, či je moc neobmedzená alebo ústavne obmedzená, rozlišuje sa absolútna monarchia a konštitučná monarchia ( L208;174 L42;732).

------------
monarchia>