FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Momentálny prierez štruktúrou


momentálny prierez štruktúrou = MPŠ

- prierez štruktúrou nejakej entity pri abstrahovaní od jej vzniku a vývinu v čase.