FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mókša (šankara)


mókša ( Šankara)

- vyslobodenie duše z kolobehu znovurodenia sa ( sansára (548)). Jedinou cestou k môkša je odstránenie avidje (548) ( L1314;52-53).