FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Model vesmíru


model vesmíru

- formulácia teoretických záverov o štruktúre a vývoji vesmíru, ktoré uskutočňuje kozmológia a ktoré overuje najmä na základe pozorovaní a poznatkov mimogalaktickej astronómie.