FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Model (sémantika logická)


model ( sémantika logická)

Máme danú určitú triedu výrokov nejakého kalkulu; ak nahradíme všetky konštanty v týchto výrakoch premennými zodpovedajúcich typov, dostaneme triedu propozicionálnych funkcií. Akákoľvek množina predmetov, ktorá bude spĺňať každú propozicionálnu funkciu z tejto triedy, nazýva sa modelom danej triedy výrokov a príslušného kalkulu.

Pomocou pojmu modelu kalkulu sa zavádza pojem interpretácie (190) ( L53;209).