FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Model explanačný


model explanačný

- model, ktorý podáva výklad reality, ktorú opísal a trebárs aj charakterizoval, no ponechal nevysvetlenú deskriptívny model. Explanačné modely realitu zachýtavajú takú, aká je vo svojich zákonitostiach a určeniach, pokytujú teda moľnos» stanovi», ako by sa mohlo voči nej efektivne postupova» ( L911;126).