FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Modalita (logika)


modalita ( logika)

- stupeň istoty určitého súdu; vlastnosť súdu, ktorý vypovedá o pravdivosti istého iného súdu; charakteristika súdu z hľadiska "sily" tvrdenia, ktoré sa v ňom vyslovuje: súd môže byť nevyhnutný, možný, náhodný, nemožný atď.