FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Modalita (kant, i.)


modalita ( Kant, I.)

- spoločná vlastnosť možnosti, existencie, nevyhutnosti, nemožnosti, neexistencie a náhodnosti. Podľa modality možno súdy deliť na problematické súdy (že niečo môže byť), asertorické súdy (že niečo je) a apodiktické súdy (že niečo je nevyhnutne). Modalita je jedným z kritérií, podľa ktorých Kant utvoril svoju tabuľku kategórií.