FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Modalita - druhy/príklady


modalita - druhy/príklady

existencia
istota
možnosť
náhodnosť
neexistencia
neistota
nemožnosť
nepochybnosť
neskutočnosť
nevyhnutnosť
pochybnosť
skutočnosť