FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mobilita sociálna


mobilita sociálna

- pohyblivosť sociálnych skupín v spoločenskej štruktúre. Rozlišuje sa horizontálna sociálna mobilita, t. j. prechod ľudí z jednej sociálnej skupiny do druhej, nachádzajúcej sa na rovnakej sociálnej úrovni, a vertikálna sociálna mobilita, t. j. presun do inej sociálnej vrstvy alebo triedy ( L53;455).