FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mobilita


mobilita (lat.)

- schopnosť hýbať sa, pohyblivosť; v peňažníctve: schopnosť disponovať finančnými prostriedkami.

-----------
mobilita>