FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mnohoznačnosť


mnohoznačnosť

- rovnomennosť, ekvivocita - matie viacerých významov. Mnohoznačnosť (znaku) umožňuje sprostredkovať rozličné súvislosti zmyslu ( L574;328). Mnohoznačnosť je sémantický vzťah, keď roznaké slová označujú rôzne predmety v rôznych významoch. Napr. 'zem' znamená rôzne veci, keď týmto slovom označujeme prsť, pôdu, územie, zemeguľu; 'zem' označuje tieto designáty mnohoznačne (aequivoce) ( L55;160).

----------------
mnohoznačnosť>