FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mnohosť (plotinos)


mnohosť ( Plotinos)

- protiklad a poprenie jedna (11); mnohosť je čosi nestále, pominuteľné a relativne, takže nikdy nie 'je', ani nie je čímsi, čo 'je'. Mnohosť je plnosť 'nebytia', čo však neznamená, že je ničím ( L23;142). Zdrojom mnohosti je hmota (11).