FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mnemotechnika


mnemotechnika

- mnemonika - technika utvárania spoľahlivej, vernej pamäti umelými spôsobmi.