FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mladogramatizmus


mladogramatizmus

- jazykovedný smer z konca 19. stor., založený na pozitivistickej metodológii. Meno dostal podľa skupiny mladých lipských jazykovedcov (W. Braune, K. Brugmann, B. Delbr?ck, A. Leskien, K. Werner, E. Seviers a i.), ktorí sa označovali ako Junggramatiker (mladí gramatici).

Podľa koncepcie mladogramatikov v jazykovede platí podobne ako v prirodných vedách bezvýnimočná zákonitosť v oblasti zvukovej stavby jazyka. Preto základným pojmom sa im stal pojem jazykového zákona v oblasti hláskových zmien.

Najsystematickejšie vypracoval mladogramatickú metodológiu H. Paul v diele 'Prinzipien der Sprachgeschichte' ( L534;278).