FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mimézis (aristoteles)


mimézis ( Aristoteles)

- prostriedok uemelckej tvorby; mimézis spôsobuje ľuďom radosť, lebo je aj zvláštnym druhom poznania, prostriedkom poznania pravdy; je to hľadanie všeobecného v jedinečnom, podstatného v zmyslovom. To je vlastný zmysel napodobňovania a druhý najvlastnejší prameň umenia (29) ( L1239;207).