FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mímánsa


mímánsa (sans.) prexnejšie: púrva-mímánsa

- jeden z ortodoxných smerov ( daršan) indickej filozofie, ktorého predstavitelia zastávali názor, že védy nie sú zjavením v úplnom zmysle slova a v nich obsiahnuté náboženské a filozofické tvrdenia vyžadujú logické zdôvodnenie.

Podľa učenia mímánsi konečné oslobodenie od telesného stavu (móša) nemožno racionálne vysvetliť ani dosiahnuť pomocou poznania či nejakého vedomého úsilia. Hlavná pozornosť sa musí zamerať na dpsledné dodržiavanie spoločenskej a náboženskej povinnosti - dharmy, spočívajúcej vo vykonávaní obradov a podriaďovaní sa všetkým obmedzeniam a zákazom, ktoré ukladá kasta.

Sútry systému mímánsa sa pripisujú mníchovi Džaiminimu.

----------
mímánsa>