FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Militarizmus


militarizmus (lat.)

- stav prevahy vojenských princípov, cieľov a hodnotových orientácií v politike štátu, podriadenie všetkých oblastí života vojenským zásadám ( L715;447).