FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mikroekonómia


mikroekonómia

- časť ekonómie, ktorá skúma správanie sa jednotlivých (čiastkovych) hospodárskych subjektov, t. j. jednotlivcov, domácností alebo podnikov, vplyv monopolného (výsadného) postavenia jednotlivých subjektov na trhu, tvorbu cien individuálnych tovarov a služieb na trhu, vplyv výšky daní zo mzdy na prácu atď. (cf. L216;57an.).