FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Migrácia


migrácia (lat.)

- premiestňovanie, presídľovanie.

V sociológii: zmena miesta trvalého pobytu za hranice určitej územnej jednotky; premiestňovanie obyvateľov v území spojené so zmenou bydliska (emigrácia, imigrácia); niekedy sa tu hovorí o fyzickej alebo zemepisnej mobilite.

V textilníctve: premiestňovanie,sťahovanie vlákien z priadzí alebo textílií mechanickým trením, pričom dochádza k splsťovaniu, hrčkovaniu alebo obdratiu textílie.

V zoológii: sťahovanie živočíchov na nové stanovištia na zimovanie, hniezdenie alebo ziskavanie potravy ( L715;445).