FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Miera (estetika)


miera ( estetika)

- hranice estetična (najmä vzťah obsahu a formy). Špeciálne v umení sa týka množstva a povahy použitých výrazových prostriedkov, kompozičných pravidiel a pod. Všeobecne označuje estetická miera to, že nejaký jav vstupuje do estetickej funkcie alebo z nej vystupuje ( L1239;207).