FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mienenie (aristoteles)


mienenie ( Aristoteles)

- sa opiera podobne ako vedecké poznanie (29) o zmyslové poznanie reality, ibaže na rozdiel od vedeckého poznania predstavuje iba zhrnutie viac menej náhodných faktov. Mienenia sa preto môže vzťahovať nanajvýš k jedinečnému a náhodnému ( L434;159-160).