FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Midraš


midraš (hebr.)

- expozícia, štúdium, interpretácia - metóda výkladu Tóry a literatúra, ktorá ju obsahuje. Midraš je homiletický komentár k biblickému kánonu, ktorý sa člení na právny a obradný (halacha)a legendárny, moralizujúci, folkloristický a anekdotický (agada, hagada, haggada).