FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metronómia


metronómia (gr.)

- náuka o mierach, ktorými sa vyjadruje veľkosť rôznych fyzikálnych veličín, o nástrojoch a etalónoch potrebných na meranie, ako aj o postupoch na zabezpečovanie presnosti merania.